KARS GENÇLİK MERKEZİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ ALİ GAFFAR OKKAN BULVARI İSMAİL AYTEMİZ SPOR VE SERGİ SARAYI MERKEZ/KARS
İli:KARS
Telefon:(474) 212.3180
Faks:(474) 223.3270
Eposta:karsgm@gsb.gov.tr